Streszczenie Projektu

Erasmus+ School Partnership project Kitchen Our Kingdom, Cooking Our Passion

2019-1-PL01-KA229-065360 

Projekt zakłada współpracę 6 szkół średnich zawodowych z Polski, Turcji, Słowenii, Rumunii, Włoch i Francji w zakresie podnoszenia gastronomicznych kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli. Wszyscy partnerzy kształcą młodzież na kierunkach związanych z gotowaniem i swoimi doświadczeniami w tym zakresie będą dzielić się z uczestnikami projektu. W mobilnościach udział wezmą zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Aby nie ograniczać dostępu uczniom i nauczycielom spoza obszaru tematycznego projektu zaangażujemy w nasze działania i mobilności także uczniów z pozostałych kierunków kształcenia, niezwiązanych z szeroko rozumianą gastronomią.

Celem projektu jest współpraca w zakresie promowania swojego dziedzictwa kulturalnego, jakim niewątpliwie jest kuchnia narodowa i regionalna oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych. W czasie mobilności uczniowie wezmą udział w szkoleniach kulinarnych prowadzonych przez nauczycieli szkół goszczących, które dotyczyć będą kuchni narodowej i regionalnej kraju goszczącego oraz innych działań związanych z gastronomią, obsługą kelnerską, cateringiem, cukiernictwem, piekarstwem, badaniem jakości produktów. Część warsztatów prowadzona będzie przez szefów kuchni lokalnych restauracji współpracujących ze szkołami, co pozwoli uczniom na zapoznanie się z realnym środowiskiem pracy w gastronomii w innych krajach. Poprzez udział w projekcie nauczyciele i uczniowie otrzymają wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania potraw charakterystycznych dla danego kraju i regionu, będą współpracowali w międzynarodowych zespołach, podniosą kompetencje miękkie (np. umiejętność pracy w grupie) i językowe (szczególnie w zakresie komunikacji i słownictwa zawodowego).

Rezultaty zostaną osiągnięte m. in. poprzez realizację 25 mobilności (krótkie programy szkoleniowe dla kadry) nauczycieli przedmiotów zawodowych gastronomicznych celem udziału w zaawansowanych 25 godzinnych szkoleniach z zakresu technik przygotowywania potraw specyficznych dla kraju i regionu goszczącego a także 50 mobilności uczniów i 50 mobilności nauczycieli-opiekunów celem krótkoterminowych wymianach, podczas których uczestnicy także wezmą udział w działaniach edukacyjnych związanych z kulinariami, kulturą i integracją.

Wielojęzycznymi produktami końcowymi projektu będą m. in. strona internetowa zawierająca multimedialny/interaktywny słownik zawierający terminy ogólne ale także typowo kulinarne w każdym z języków partnerów projektu, książka kucharska z przepisami dań narodowych i regionalnych charakterystycznych dla każdego partnera - w wersji drukowanej oraz cyfrowej (do pobrania), filmy wideo z instruktażem dotyczącym przygotowywania poszczególnych potraw z książki kucharskiej. Dzięki takim formom upowszechniania zapewnimy długotrwały i szeroki proces ich udostępniania jako materiałów szkoleniowych dostępnych na otwartych licencjach CC BY-SA (Otwarte Zasoby Edukacyjne). Wszyscy partnerzy dzięki dobrej dotychczasowej współpracy będą wykorzystywali do bieżącej promocji lokalne media (prasa, radio, telewizja, portale internetowe) a zwieńczeniem projektu będzie konferencja podsumowująca i upowszechniająca organizowana przez koordynatora projektu z udziałem wszystkich partnerów.